تولید انواع اورینگ،پکینگ،دیافراگم،لرزه گیر،ضربه گیر،واشر،گسکت،واشر تخت مقاوم در برابر روغن


اورینگ،پکینگ،دیافراگم و ...